Exkurzia v Třineckých železárnach

     Dňa 9. decembra 2016 sa žiaci I.B (mechanik nastavovač), I.C/2 (mechanik strojov a zariadení) a I.F/3 (obrábač kovov) s pedagogickým dozorom Ing. Jozefom Bobekom, Ing. Antonom Freiwaldom, PhD., Ing. Danou Garajovou  zúčastnili exkurzie v  Třineckých železárnach.

11

    

     Žiaci mali možnosť vidieť celý sled výroby surového železa, ocele polovýrobkov, ktoré Třinecké železárny produkujú. Zároveň sa oboznámili aj s ostatnou výrobou hutných výrobkov v Českej republike.

11