Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pripravila dňa 8.2.2017 „Deň  otvorených dverí“ pre študentov stredných odborných škôl a vybrané podniky.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 8. žiakov  zo IV.B a 4. žiaci zo IV.C triedy. Dopravu žiakov  zabezpečil podnik Schaeffler KNM. Žiaci mali možnosť prezrieť si prístroje z odborných laboratórií.

Privítal nás dekan fakulty prof. Sága, následne  prodekan pre vzdelávanie oboznámil prítomných so študijnými odbormi. Zástupcovia zamestnávateľov, prezentovali úspechy bývalých študentov ŽU. Záverom si študenti prezreli študentskú  Menzu, novovybudovanú univerzitnú knižnicu a internáty.

                                                                                                   Vých. poradca Mgr. Kolenová