Autosalón Incheba Bratislava

     Dňa 27.04.2017 sa žiaci tried I.C/2, II.D, II.E/1 a III.D zúčastnili medzinárodnej  výstavy automobilov a príslušenstva AUTOSALÓN INCHEBA BRATISLAVA. Tak ako každoročne aj teraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež videli aj pekne zrekonštruované veterány. Pedagogický dozor žiakom robili: Ing. Anton Freiwald, PhD., Mgr. Ján Škorvánek a Mgr. Marián Krella.

1