Exkurzia TATRA a výstava Technické múzeum v Kopřivnici

Dňa 10.03.2017 sa zúčastnili žiaci II.B, II.D a II.E/1 triedy s pedagogickým dozorom Ing. Jozefom Bobekom a Ing. Antonom Freiwaldom, PhD. exkurzie v podniku TATRA Kopřivnice a výstavy Technického múzea a Múzea manželov Zátopkovcov v Kopřivnici.

Zúčastnení mali možnosť pozrieť si montáž najnovších nákladných vozidiel TATRA určených na celosvetové trhy.

TATRA

V technickom múzeu sa oboznámili s históriou celého podniku TATRA Kopřivnice a videli nielen všetky druhy vozidiel, ktoré boli v podniku vyrobené ale aj letecké motory a ďalšie stroje a zariadenia, ktoré boli vo výrobnom programe podniku.

TM

V ďalšej časti prehliadky mali možnosť spoznať bližšie najlepších športovcov bývalej Československej republiky manželov Zátopkovcov.