ELO SYS Trenčín

 

Správa o priebehu exkurzie

Medzinárodný veľtrh  elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a  telekomunikácií      

ELO SYS Trenčín 13. 10. 2016

 

 

Exkurzie sa zúčastnilo 20 žiakov z  I. A triedy,  10 žiakov z I. E/1 triedy, 4 žiaci z  II. A triedy, 1 žiak z II. F/1 triedy a 12 žiakov z III. A triedy. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia Ing. Jozef Behúň a Ing. Ján Király.

Doprava bola zabezpečená autobusom s odchodom o 08.00 hod. z autobusovej zastávky spred SOŠt Čadca a  príchodom o 14.00 hod. na autobusovú zastávku pred SOŠt Čadca.

Počas prepravy a ani prehliadky veľtrhu sa nevyskytli žiadne problémy. Žiaci boli disciplinovaní, počúvali a plnili príkazy pedagogického dozoru. V objekte výstaviska si individuálne prezreli jednotlivé pavilóny.

Exkurzia splnila výchovno-vzdelávací cieľ. Žiaci aj pedagogickí zamestnanci si rozšírili vedomosti a získali prehľad o  najnovších produktoch a technológiách z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie a osvetlenia.

 

 

V Čadci dňa 14. 10. 2016

 

 

 

                                                                                                       .................................

                                                                                                          Ing. Jozef Behúň

                                                                                                           vedúci exkurzie