AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA

Dňa 13.10.2016 sa žiaci učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár zúčastnili medzinárodnej  výstavy automobilov a príslušenstva AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA. Aj tentoraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež sa oboznámili s najmodernejšou diagnostickou technikou, s ktorou by mali po skončení štúdia pracovať. Pedagogický dozor žiakom z tried II.D, II.E/1, III.D a III.B vykonávali: Ing. Anton Freiwald, PhD.,  Mgr. Rudolf Gužík a Mgr. Ján Škorvánek.

 auto