Tepelná elektráreň Nováky

Správa o priebehu exkurzie

 PVE Čierny Váh dňa 10. 04. 2015

 

 Exkurzie sa zúčastnilo 14 žiakov z I. A triedy, 13 žiakov  z  II. A triedy, 1 žiak z I. F/1 triedy a 2 žiaci z III. A/2 triedy. Pedagogický dozor zabezpečovali majster odborného výcviku Rudolf Gužík a učiteľ Ing. Jozef Behúň, ktorý bol zároveň vedúci exkurzie. 

Doprava bola zabezpečená autobusom z parkoviska SOŠt Čadca s odchodom o 08.00 hod. a  príchodom o 15.15 hod.. Počas prepravy a ani prehliadky areálu TE Nováky sa nevyskytli žiadne problémy. Žiaci boli disciplinovaní, počúvali a plnili príkazy pedagogického dozoru a sprievodcov z radov pracovníkov TE Nováky. Z odborného výkladu zamestnancov TE Nováky, sa dozvedeli históriu vzniku, princíp činnosti a význam TE Nováky v rámci elektrizačnej sústavy SR. Potom si v ich sprievode prehliadli jednotlivé pracoviská a areálu TE Nováky.

Exkurzia splnila vzdelávací cieľ. Žiaci si rozšírili svoje teoretické vedomosti o činnosti tepelnej elektrárne, ktoré využijú vo svojom štúdiu.