AUTOSALÓN Nitra

Dňa 8. októbra 2015 sa žiaci učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár zúčastnili medzinárodnej výstavy automobilov a príslušenstva

AUTOSHOW – AUTOSALÓN NITRA.

Aj tentoraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež sa oboznámili s najmodernejšou diagnostickou technikou, s ktorou by mali po skončení štúdia pracovať. Pedagogický dozor žiakom tried II.D, III.D a III.E/1 vykonávali: Ing. Anton Freiwald, PhD. a Mgr. Rudolf Gužík.

 

1111