Strojársky veľtrh Agrokomplex Nitra

    Dňa 27. mája 2016 sa žiaci študijných odborov mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení tried I.B, II.B a II.C/2 zúčastnili medzinárodnej výstavy Strojársky veľtrh Agrokomplex Nitra. Tak ako každoročne aj teraz si žiaci pozreli novinky strojárskeho priemyslu. Pedagogický dozor žiakom vykonávali: Ing. Jozef Bobek, Ing. Anton Freiwald, PhD. a Bc. Silvia Poláková.

 

1111