Medzinárodný veľtrh ELO SYS v Trenčíne

11111

 

Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci SOŠt Čadca zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

Exkurzie sa zúčastnilo 6 žiakov z I. A triedy, 20 žiakov z II. A triedy, 7 žiakov z II. E/1 triedy a 11 žiaci z III. A triedy. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia Ing. Jozef Behúň a Ing. Ján Király. Doprava bola zabezpečená autobusom. V objekte výstaviska si žiaci individuálne prezreli jednotlivé pavilóny. Žiaci aj pedagogický zamestnanci si rozšírili vedomosti a získali prehľad o najnovších produktoch a technológiách z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie a osvetlenia.