Autosalón Bratislava

Dňa 22. apríla 2016 sa žiaci učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár zúčastnili medzinárodnej výstavy automobilov a príslušenstva AUTOSALÓN Bratislava, ktorý sa konal v priestoroch Incheby. Aj tentoraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež sa oboznámili s rôznymi možnosťami úprav automobilov. Pedagogický dozor žiakom tried I.D, II.D a III.E/1 vykonávali: Ing. Anton Freiwald, PhD., Mgr. Ján Škorvánek a Veronika Jašurková.

1111