Návšteva NR SR

Cesta za poznaním

Možno zdĺhavá cesta, zápchy, kolóny – streda 18.11.2015.
Potom konečná – Bratislava.
Tak predsa sme dorazili.

Žiaci SOŠ technickej v Čadci plní očakávaní prišli k budove Národnej rady Slovenskej republiky.
Po vstupe do foajé si všimli, že sú to priestory, v ktorých novinári, redaktori robievajú rozhovory s politikmi i poslancami Národnej rady SR. Zaujal ich i súbor obrazov Albína Brunovského.
Študenti boli oboznámení s históriou symbolov Slovenskej republiky a že na ich tvorbe majú veľkú zásluhu i štúrovci. Vo vitríne videli kópiu originálu Ústavy Slovenskej republiky.
Po presunutí do rokovacej sály z balkóna videli hlasovanie k dodatkom zákonov o verejnom obstarávaní. Mali česť vidieť i ministra financií, ktorý mal vystúpenie k štátnemu rozpočtu na rok 2016.
Po obhliadke nasledovala beseda s pánom poslancom Ing. Jurajom Blanárom. Študentov zaujímali otázky týkajúce sa aktuálnej medzinárodnej situácie a tiež otázky vzťahujúce sa na študentský život.
Beseda sa niesla v priateľskej atmosfére s konštatovaním, že sa tu určite ešte niekedy vrátia a možno raz aj ako poslanci NR SR.

111