Strojársky veľtrh AGROKOMPLEX NITRA

Dňa 22.5.2015 sa žiaci strojárskych odborov tried II.B, III.B, I.B zúčastnili medzinárodnej výstavy Strojársky veľtrh AGROKOMPLEX NITRA. Tak ako každoročne aj teraz si žiaci pozreli novinky strojárskeho priemyslu. Pedagogický dozor žiakom vykonávali: Ing. Anton Freiwald, PhD., Ing. Jozef Bobek a Ján Kubišta.