Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín pozná vari každý. Poézia, próza, to je základ umeleckého prednesu. Dňa 10.03.2015 sa aj v našej škole konala prehliadka v prednese umeleckej poézie a prózy. Školskej prehliadky sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov – Vorek Dávid, Holaza Jakub, Golis Simon, Bazger Patrik, Kučák Marcel, Perdoch Patrik, Kupšo Rastislav, Harvančák Milan. Výsledky: 1. miesto : Kupšo Rastislav, 2. miesto : Bazger Patrik , porota rozhodla že na 3. miesto nominuje dvoch žiakov: Harvančák Milan , Perďoch Patrik . Víťaz školskej prehliadky nás bude reprezentovať na regionálnom kole v Dome kultúry v Čadci. Držíme mu palce a vyslovujeme poďakovanie všetkým súťažiacim ale aj p. Drastichovej, ktorá žiakov na prehliadku pripravila . zapísala Mgr. R. Kolenová