Aj v mojom okolí je pamätník oslobodenia

Aj v mojom okolí je pamätník oslobodenia

Pri príležitosti oslobodenia sa študenti SOŠ technickej zapojili do projektu :“ Aj v mojom okolí je pamätník oslobodenia“. Cieľom projektu bolo zmapovať pamätníky, ktoré sa nachádzajú v rodných mestách našich študentov. Žiaci zdokumentovali pamätníky, získali zaujímavé informácie o padlých hrdinoch. Následne sme vytvorili bulletin a krátky videofilm. Dňa 16.06.2015 sme zorganizovali seminár na ktorí sme pozvali žiakov zo SŠ z okolia Čadce. Na seminári sa zúčastnil aj riaditeľ Kysuckého múza MVDr. Miloš Jesenský PhD. Poznávaním pamätníkov vo svojom okolí si žiaci SOŠ pripomenuli dôležité medzníky z našej minulosti, zvýšili si národne povedomie a vlastenectvo.na projekte spolupracovali: Grečmal Miroslav, Pukalík Matej, Šulgan Jozef, Lastovica Miroslav, Maják Adrián, Stráňava Michal, Krása Robert, Kovaľak Michal, Sojčák Ján, Šimek Patrik, Adamík Samuel, Bugala Jakub, Čulák Peter, Bednárik Dušan, Korduliak Dávid, Šimčisko Tomáš, Bátorek Adrián, Majchrák Pavol.
Zapísala Mgr. Renáta Kolenová