Exkurzia do podniku MOBIS Teplička nad Váhom

Exkurzia do podniku MOBIS Teplička nad Váhom

 

Dňa 02.12.2014 sa žiaci z tried III.C/2, III.E/1 III.D zúčastnili exkurzie v podniku MOBIS Teplička nad Váhom, ktorý vyrába brzdové systémy, prístrojové dosky pre podnik KIA a HYUNDAI, ďalej montuje podvozky a motory na ne a následne ich prepravuje do podniku KIA na skompletizovanie s karosériou automobilu.

 

Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s celým procesom montáže a výroby prístrojových dosiek.

 

Zároveň Zárovaň sa oboznámili s podmienkami a možnosťami svojho budúceho uplatnenia.

 

 

Pedagogickým dozorom na exkurzii boli: Ing. Anton Freiwald, PhD. a Ing. Dana Garajová.