Mladý Slovák

ŠKOLSKÉ KOLO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE - MLADÝ SLOVÁK
Dňa 15. IV.2015sa konalo školské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák. Organizátorom je Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Okruh otázok školského kola je z národných dejín Slovákov. Každá otázka mala 4 možnosti odpovede, z ktorých jedna je správna. Čas na vypracovanie otázok bol 30 minút. Maximálny počet bodov – 30.
Študenti, ktorí získali najviac bodov postupujú do Krajského kola.
Najviac bodov získali : Orieščik Jakub I.B trieda , Pavlík Marek I.C triedy 19. bodov - postupujú do krajského kola, držíme im palce .
Poďakovanie patrí aj ostatným súťažiacim: Grečmalovi M. , Korduliakovi D., Kubaškovi A., Korenému F.- II.A, Melicherovi A., Moravcovi M., Hanidžiarovi J. – II.B, Pagáčovi F., Dorociakovi D., Svancárovi P., Cyprichovi M., Vojtušovi M. – I.B., Fialovi M., Červencovi D. ,Dejovi M. a Zajacovi L. z I.C
Súťaž organizačne zabezpečovala Mgr. Kolenová Renáta, Mgr. Terézia Kamenišťáková , Mgr. Eva Masariková a predmetová komisia SJL
 

Súťažné otázky a úlohy školského kola vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“
 

Výsledky školského kola vedomostnej súťaže