KYSUCKÝ MIKROFÓN

KYSUCKÝ MIKROFÓN

KYSUCKÝ MIKROFÓN

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo už 8. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2014, ktorý sa konal 28.10.2014 v Kysuckej knižnici. Poslaním prehliadky je objavovať mladé talenty. Tento rok sa prehliadky zúčastnil žiak Michal Babič z III. B.

 


Každý súťažiaci absolvoval 4 disciplíny /interpretácia spravodajského textu, reklama, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie/. Spolu súťažilo 23 moderátorov – študentov šiestich stredných škôl regiónu Kysúc. Každá disciplína má stanovenú presnú minutáž. Súťaž dáva príležitosť mladým ľudom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a vytvára im priestor pre celkový osobnostný rast.

 


Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Milan Matušinský, redaktor a dramaturg Rozhlasu a televízie Slovenska a pedagóg Žilinskej univerzity,  členovia Gabriela Tomajková a Egon Tomajko , redaktori Rozhlasu a televízie Slovenska, Štúdio Banská Bystrica.