Súťaž odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov SOŠ

V dňoch 12.-13.11.2019 sa žiaci SOŠt Čadca zúčastnili XV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov SOŠ v odbore 26 elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdovej techniky, ktorú poriadala SOŠ elektrotechnická Žilina. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.
Našu školu zastupovali žiaci IV. ročníka odboru mechanik elektrotechnik Peter Capek a Rastislav Grochal pod vedením majstra OV Mgr. Pavla Papíka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V konkurencii viacerých škôl zo slovenska obsadili štvrté a šieste miesto, za čo žiakom gratulujeme.

o1

o2

o3

vys