Hviezdoslavov Kubín

hk

Dňa - 12.2.2020 sa v SOŠ technickej v Čadci uskutočnilo celoškolské kolo súťaže v recitácii –Hviezdoslavov Kubín
Do súťaže bolo vybratých 20 súťažiacich –z prvého, druhého a tretieho ročníka. Žiaci odprezentovali príspevky z poézie slovenských autorov.

Trojčlenná porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka vyhodnotila nasledovné poradie žiakov :

1.miesto - Dávid Mosor- II.A
2.miesto –Šimon Rebroš -III.C ,Samuel Capek- II.A
3.miesto –Samuel Ľuptovec- II.C ,Dávid Gajdičiar -I.B
4.miesto –Samuel Grešák- II.A ,Ján Hajduk -I.B
5.miesto-Patrik Komár- I:B


Súťažiaci boli odmenení knihami a drobnými vecnými cenami.
Źiaci : D. Mosor ,Š. Rebroš - nás budú reprezentovať na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Ćadci