Olympiáda o európskej únií

Žiaci Klužák Patrik, Mitrenga Matej a Macura Marek z III.A triedy sa 22.októbra zúčastnili on-line súťaže o Európskej únií v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súťaž bola zameraná na prehlbovanie vedomostí žiakov o EÚ, naši žiaci sa na súťaž zodpovedne pripravovali ale medzi 10 najlepších sa nedostali. Získali nový pohlad na spoločnosť a cenné skúsenosi s on-line testovaním.


Mgr. Renáta Kolenová

oeu