Biblická olympiáda 2019/2020

bo 

 

Medzi podujatia našej školy aj tento školský rok patrila biblická olympiáda. Po triednych kolách sa uskutočnilo v decembri aj školské kolo. Zúčastnilo sa ho 14 študentov z prvého a druhého ročníka.
K štúdiu boli predpísané tieto knihy : Kniha Exodus 1 – 24 kapitola, Kniha proroka Jonáša, Evanjelium podľa Jána. Po preukázaní svojich vedomosti o týchto knihách vyšlo takéto poradie:
1.miesto: Koleň Jakub z I.A
2. miesto: Maslík Matej z II.A
3. miesto: Laš Stanislav z I.A
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili triednych i školského kola, urobili hlavne niečo pre seba.
Umiestneným prajeme veľa chuti do podrobnejšieho štúdia, aby mohli reprezentovať našu školu v dekanátnom kole.

Mgr. Mária Semanová