Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10. decembra 2019 sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.
Študenti druhých ročníkov študijných odborov dostali možnosť predviesť svoje vedomosti v školskom kole. Olympiáda je vedomostnou súťažou, ktorej cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti žiakov stredných škôl v slovenskom jazyku a zároveň zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
V kategórii B sa súťaže zúčastnilo 17 žiakov.
II.A – A. Pištek, R. Kopera, Z. Fuček, D. Polička, M. Maslík, D. Mosor
II.B – D. Benko, M. Cyprich, D. Štetiar, M. Špilák, E. Chovanec.
II.C – J. Comorek, Š. Jarabek, M. Kučák, A. Vojtuš, D. Škorvánek, M. Kozák
Súťaž bola rozdelená do dvoch častí a žiaci mohli získať maximálne 52 bodov.
Výsledky boli nasledovné:
1. miesto – Andrej Pištek (II.A) 40 bodov
2. miesto – Dávid Mosor (II.A) 35bodov
3. miesto – Juraj Comorek (II.C) 33bodov
Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Ing. Terézia Kamenišťáková

olySLJ