Výstavisko Ostrava

ost1

 

Exkurzie sa zúčastnilo 50 žiakov z I. E triedy, 13 žiakov, 7 žiakov z II. E triedy, 10 žiakov z III.A triedy,6 žiakov z III. C triedy a 14 žiakov z IV.A triedy. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia Bc. Michal Učník, Mgr. Ján Golis, Vladimír Perďoch, Bc. Jozef Kaduch, Ing. Nikola Pisáriková. Doprava bola zabezpečená autobusom s odchodom o 07.00 hod. z autobusovej zastávky spred SOŠt Čadca a príchodom o 16.00 hod. na autobusovú zastávku pred SOŠt Čadca.


Počas prepravy a ani prehliadky veľtrhu sa nevyskytli žiadne problémy. Žiaci boli disciplinovaní, počúvali a plnili príkazy pedagogického dozoru. V objekte výstaviska si individuálne prezreli jednotlivé pavilóny.


Exkurzia splnila výchovno-vzdelávací cieľ. Žiaci aj pedagogickí zamestnanci si rozšírili vedomosti a získali prehľad o najnovších produktoch a technológiách z oblasti vykurovania,( tepelne čerpadla, solárne panely, foto – voltanika, zásobníky a podobne.. )

ov1

ov2