Literárne múzeum v Martine

V poobedňajších hodinách 28.05.2019 žiaci prvých ročníkov prenasledovaný neustálym dažďom navštívili Literárne múzeum v Martine. Múzeum sídli v historickej budove, ktorá bola postavená z grajciarových zbierok slovenského ľudu pre potreby Matice slovenskej. V tejto budove sa konalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej. Budova slúžila ako sídlo správy Matice slovenskej a súčasne plnila funkciu divadla. V súčasnosti sa v priestoroch nachádza expozícia dejín slovenskej literatúry a Galéria literatúry. Prehliadkou nás sprevádzala p. Botošová, ktorá pútavým spôsobom priblížila počiatky a vývoj slovenskej literatúry. Žiakov zaujali aj originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy.

ex2