SCHAEFFLER Kysucké Nové Mesto

1.3.2019 sme sa zúčastnili exkurzie do závodu Schaeffler Kysucké Nové Mesto. V úvode nás oboznámili z históriou závodu, z počtom zamestnamcov, rozvojom závodu a zavadzaním nových technológií.
V druhej etape exkurzie nás previedli niektorými halami kde dochádza ku kaleniu obrobkov a CNC výrobe. Predviedli nám postupy a prácu jednotlivých zamestnancov aj s výkladom.

ex