SOŠ drevárska

Dňa 26.02.2019 sa žiaci II.D odbor strojný mechaník zúčastnili exkurzie v
priestoroch dielní strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou.


Exkurzia bola zameraná na tému - Ručné spracovanie a povrchová upráva nekovov
- rezanie, opracovanie, hobľovanie, brúsenie, dlabanie a čapovanie. Žiaci boli
oboznámení s postupom opracovania dreva, výroby výrobkov z dreva a strojovým
parkom. Exkurzia splnila vytýčený cieľ.

ex