DOMINKO s.r.o.

Dňa 23.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie vo firme DOMINKO s.r.o., Čierne

Program exkurzie bol naplánovaný so zreteľom na získané vedomosti a zručnosti žiakov. Exkurzia bola obsahovo viazaná na preberanie učiva.
Žiaci mali možnosť vidieť zameriavanie nástrojov, nastavovanie stroja, nastavenie nulového bodu pomocou sondy. Výrobný proces rôznych špecifických výrobkov na frézovačkách s riadiacim systémom HaindenHain.
Celý proces sledovali z bezprostrednej blízkosti. Cieľom bolo oboznámiť žiakov z novými technológiami v strojárskom priemysle.