Vedenie školy

RIADITEĽ SOŠ TECHNICKEJ V ČADCI
Ing. František Kajánek
Tel.č. 041/4327648
Mail: info@sostca.sk

 

SEKRETARIÁT RIADITEĽA SOŠ TECHNICKEJ V ČADCI
Beata Padyšáková
Tel.č./Fax 041/4327648
Mail: beata.padysakova@sostca.sk 

 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE TEORETICKÉ VYUČOVANIE
Mgr. Tibor Lukáč
Tel.č. 041/4327650
Mail: tibor.lukac@sostca.sk

 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
PaedDr. Stanislav Špila
Tel.č. 041/4327649
Mail: stanislav.spila@sostca.sk

 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE TECHNICKO-EKONOMICKÉ ČINNOSTI
Ing. Štefánia Mazúrová
Tel.č. 041/4327641
Mobil: 0908924640
Mail: stefania.mazurova@sostca.sk

 

ÚSTREDŇA
041/432 76 40