Rada školy pri SOŠ technickej v Čadci

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Dana Garajová

predsedníčka rady školy

Vlasta Krkošková

zamestnankyňa SOŠt

Mgr. Andrej Gunčaga

zamestnanec SOŠt

Ing.Terézia Mikulová

zástupca rodičov RŠ

Bc.Stanislav Laš

zástupca rodičov RŠ

Beáta Padyšáková

zástupca rodičov RŠ

Ing. Marta Gajdičiarová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Andrea Šimurdová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Šenfeld, MBA

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Dušan Haluška

delegovaný zástupca SOPK

Samuel Šumský

zástupca žiakov