Rada školy pri SOŠ technickej v Čadci

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Dana Garajová

predsedníčka rady školy

Vlasta Krkošková

zamestnankyňa SOŠt

Mgr. Andrej Gunčaga

zamestnanec SOŠt

Ing.Terézia Mikulová

zástupca rodičov RŠ

Ing. Katarína Čičková

zástupca rodičov RŠ

Jana Vraňáková

zástupca rodičov RŠ

Mgr. Zuzana Mešková

delegovaný zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Andrea Šimurdová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Šenfeld, MBA

delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Dušan Haluška

delegovaný zástupca SOPK

Radoslav Janský

zástupca žiakov