Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie

ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE TEORETICKÉ VYUČOVANIE 
Mgr. Tibor Lukáč
Tel.č. 041/4327650
Mail: tibor.lukac@sostca.sk

 

Meno, priezvisko

Pracovné zaradenie

E-Mail

Ing. Jozef Behúň

Učiteľ odborných predmetov

jozef.behun@sostca.sk

Ing. Ľubomír Beleš

Učiteľ odborných predmetov

lubomir.beles@sostca.sk

Ing. Jozef Bobek

Učiteľ odborných predmetov

jozef.bobek@sostca.sk

Mgr. Andrej Capek

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

andrej.capek@sostca.sk

Ing. Adriana Čierňavová

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

adriana.ciernavova@sostca.sk

Mgr. Emília Drastichová

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

emilia.drastichova@sostca.sk

Ing. Dana Garajová

Učiteľka odborných predmetov

dana.garajova@sostca.sk

Ing. Róbert Hollmann

Učiteľ odborných predmetov

robert.hollmann@sostca.sk

Mgr. Natália Hrtánková

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

natalia.hrtankova@sostca.sk

Ing. Terézia Kamenišťáková

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

terezia.kamenistakova@sostca.sk

Mgr. Ľuboš Kanalik

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

lubos.kanalik@sostca.sk

Mgr.Ingrid Kanáliková

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

ingrid.kanalikova@sostca.sk

Ing. Ján Király

Učiteľ odborných predmetov

jan.kiraly@sostca.sk

Mgr. Renáta Kolenová

Výchovný poradca          Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

renata.kolenova@sostca.sk

Ing. Anna Kuffová

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

anna.kuffova@sostca.sk

Ing.Miroslav Mareček

Učiteľ odborných predmetov

miroslav.marecek@sostca.sk

Mgr. Eva Masariková

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

eva.masarikova@sostca.sk

Ing. Alena Mešková

Učiteľka odborných predmetov

alena.meskova@sostca.sk

Ing. Daniel Mičuda

Učiteľ odborných predmetov

daniel.micuda@sostca.sk

Ing. Nikola Pisáriková

Učiteľka odborných predmetov

nikola.pisarikova@sostca.sk

Mgr. Milan Polák

Učiteľ odborných predmetov

milan.polak@sostca.sk

Mgr. Marta Privarová

Učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov

marta.privarova@sostca.sk

Mgr. Mária Skaličanová

školský psychológ

maria.skalicanova@sostca.sk

PhDr. Michaela Varmusová

Učiteľka  všeobecno-vzdelávacích predmetov

michaela.varmusova@sostca.sk