Technicko – ekonomický úsek

m5   jana.masnicova@sostca.sk

 

Meno a Priezvisko

Pracovné zaradenie

E-mail

Ing. Vladislav Štetiar Správca budov, vedúci energetického hospodárstva, vedúci opráv a údržby, zásobovač vladislav.stetiar@sostca.sk
Mgr. Alena Jarábková Samostatná odborná ekonómka
alena.jarabkova@sostca.sk
Bc. Veronika Pijaková Odborná ekonómka, účtovníčka veronika.pijakova@sostca.sk
Silvia Zuzčáková Účtovníčka, plánovačka, skladníčka silvia.zuzcakova@sostca.sk
Mária Stachová Odborná referentka, skladníčka maria.stachova@sostca.sk

Ing. Milan Majchrák

Správca výdajne

milan.majchrak@sostca.sk

Anton Čulák

Prevádzkový elektrikár

 
Miroslav Ostrák
Údržbár budov a technol. zariadení  
Peter Jedinák Údržbár - strojný zámočník
 
Mgr. Mária Kordeková Personalista, tajomníčka školy maria.kordekova@sostca.sk
Vlasta Krkošková BOZP, PO, študijný referent vlasta.krkoskova@sostca.sk

Ľubomír Kajanek

Technik IKT

lubomir.kajanek@sostca.sk
Vladimír Židek
Školník, údržbár  
Anna Čišecká Upratovačka  
Mária Mariňáková Upratovačka  
Margita Šarláková Upratovačka  
Katarína Sajková Jedináková Upratovačka
 
Maria Koričárová
Upratovačka
 
Mária Kijovská Upratovačka - zástup PN  
Jozef Kocúrek Vedúci strážnik, obs.plyn. kotolne  
Jozef Saček Strážnik, obsluha plynovej kotolne  
Jozef Sobčák Strážnik, obsluha plynovej kotolne  
Július Ondreáš Strážnik, obsluha plynovej kotolne  
Milan Klieštik
Strážnik, obsluha plynovej kotolne