Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie

ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
PaedDr. Stanislav Špila
Tel.č. 041/4327649
Mail: stanislav.spila@sostca.sk

   

Meno a priezvisko

E-Mail

 

 

HM p. Jaroslav Kočíšek

jaroslav.kocisek@sostca.sk

Mgr. Rudolf Gužík

rudolf.guzik@sostca.sk

Mgr. Milan Pollák

milan.pollak@sostca.sk

Mgr. Ladislav Mitka

ladislav.mitka@sostca.sk

Mgr. Ján Golis

jan.golis@sostca.sk

Mgr. Marian Krella

marian.krella@sostca.sk

Bc. Stanislav Laš    

stanislav.las@sostca.sk

Mgr. Ján Škorvánek

jan.skorvanek@sostca.sk

Bc. Michal Učník

michal.ucnik@sostca.sk

Marta Hrušková marta.hruskova@sostca.sk
   
   

HM Mgr. Andrej Gunčaga

andrej.guncaga@sostca.sk

Bc. Rudolf Gužík

rudolf.guzikml@sostca.sk

Bc. Jozef Kaduch

jozef.kaduch@sostca.sk

Bc. Marián Majchrák

marian.majchrak@sostca.sk

Mgr. Pavol Papík

pavol.papik@sostca.sk

Vladislav Perďoch

vladislav.perdoch@sostca.sk

Jozef Vyšlan

jozef.vyslan@sostca.sk

Bc. Matej Čierňava

matej.ciernava@sostca.sk

Bc. Jozef Hruška

jozef.hruska@sostca.sk