Pracovná náplň


Pracovná náplň výchovného poradcu

Úlohy výchovného poradcu

A) Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

B) Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

- monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
- informuje a pomáha žiakom, rodičom, (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia
- triednym učiteľom poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročník strednej školy
- spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva
- zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov
- poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom
- koordinuje výchovný proces školy
- spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie
na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov
- využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami
aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov

Úlohy smerom k žiakom

- vyvíja úsilie aby žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície so spoločenskými potrebami
- v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiakov
- monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
- osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia
- zabezpečovať žiakom výchovu v oblasti diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
- venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triedach a v škole so zámerom podporiť hodnotu človeka
- podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách, nadstavbového a pomaturitného štúdia
- poskytovať metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu

Úlohy smerom k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom

- poskytovať poradenstvo konfliktných alebo iných mimoriadnych situácii v triedach, zabezpečovať spoluprácu CPPPaP a policajným zborom
- poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi
- priebežne evidovať neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi učiteľmi

Úlohy smerom k rodičom

- sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby na požiadanie rodičov
- informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach pomoci ohrozeným deťom.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti