Zmluvy 2014 I.

Zmluvy 2014 Excel

 Číslo zmluvy podľa centrálneho registra zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

1/2014 Dodatok č. 4/2014 08. 01. 2014
2/2014 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci 08. 01. 2014
3/2014 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
č. 112/PV/2013-14
08. 01. 2014
4/2014 Kolektívna zmluva na rok 2014 21. 01. 2014
7/2014 Kúpna zmluva č. 01/14 31. 01. 2014
8/2014 Kúpna zmluva č. 02/14 04. 02. 2014
10/2014 Kúpna zmluva č. 03/14 12. 02. 2014
19/2014 Kúpna zmluva č. 04/14 26. 02. 2014
20/2014 Kúpna zmluva č. 05/14 26. 02. 2014
21/2014 Kúpna zmluva č. 06/14 28. 02. 2014
22/2014 Kúpna zmluva č. 07/14 05. 03. 2014
23/2014 Kúpna zmluva č. 08/14 07. 03. 2014
24/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 19. 03. 2014
26/2014 Kúpna zmluva č. 09/14 24. 03. 2014
27/2014 Kúpna zmluva č. 10/14 24. 03. 2014
28/2014 Kúpna zmluva 31.03.2014
29/2014 Kúpna zmluva 31.03.2014
30/2014 Kúpna zmluva č. 11/14 08. 04. 2014
31/2014 Kúpna zmluva č. 12/14 09. 04. 2014

32/2014

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

16. 04. 2014

33/2014

Kúpna zmluva č. 13/14

24. 04. 2014

35/2014

Zmluva o účasti na projekte

19.05.2014

36/2014

Darovacia zmluva

26.05.2014

37/2014

Kúpna zmluva č. 14/14

03. 06. 2014

38/2014

Kúpna zmluva č. 15/14

03. 06. 2014

41/2014

Kúpna zmluva č. 16/14

12. 06. 2014

42/2014

Zmluva o zabezpečení grafického spracovania a tlač publikácie

23.06.2014

43/2014

Darovacia zmluva

26.06.2014

44/2014

Zmluva o výpožičke

10.07.2014

45/2014

Zmluva o spolupráci

14.08.2014

63/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 18/PV/2014-15

05. 09. 2014

64/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 19/PV/2014-15

05. 09. 2014

65/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 20/PV/2014-15

05. 09. 2014

79/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 34/PV/2014-15

08. 09. 2014

80/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 35/PV/2014-15

08. 09. 2014

81/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 36/PV/2014-15

08. 09. 2014

102 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 57/PV/2014-15

10. 09. 2014

103 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 58/PV/2014-15

DOHODA BOLA ZRUŠENÁ

10. 09. 2014