Zmluvy 2011

Zmluvy 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2011, strana č. 2, strana č. 3, strana č. 4, strana č. 5

Zmluva č. 31-2011-OVS o zverení majetku do správy, list 2, list 3, list 4- zverejnené dňa (03. 02. 2011)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (03. 02. 2011)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3-2011, list 2, list 3, list 4, list5- zverejnené dňa (02. 03. 2011)

Rámcová kúpna zmluva č. 163896012011na dodávku technických plynov, list 2, list 3 - zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (24. 03. 2011)

Zmluva o uverejnení inzercie, list 2, list 3 - zverejnené dňa (24. 03. 2011)

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-2011, list 2 - zverejnené dňa (01. 04. 2011)

Čiastková zmluva 11K114 071ŽSK k rámcovej dohode č. 46-2011-OVS o poskytovaní služieb stravovania, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (03. 05. 2011)

Kúpna zmluva na predaj vozidla KIA, list 2, list 3 - zverejnené dňa (27. 05. 2011)

Darovacia zmluva medzi SOŠ technickou a K.O.S. Čadca - zverejnené dňa (09. 06. 2011)

Zmluva o dodávke plynu, list 2, list 3, list 4, list 5, list 6, list 7, list 8, list 9, list 10, list 11

Príloha č. 1 k zmluve o dodávke plynu, list 2, list 3 - zverejnené dňa (08. 11. 2011)

Príloha č. 2 k zmluve o dodávke plynu, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (08. 11. 2011)

Príloha č. 3 k zmluve o dodávke plynu, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (08. 11. 2011)

Príloha č. 4b k zmluve o dodávke plynu, list 2, list 3 - zverejnené dňa (08. 11. 2011)

Zmluva o poskytovaní služieb č. P-38-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (22. 11. 2011)

Zmluva o dielo č. 111201, list 2, list 3 - zverejnené dňa (12. 12. 2011)

Dodatok k Všeobecným obchodným podmienkam používania služby BiznisWeb.sk - zverejnené dňa (13. 12. 2011)

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci č. 0222-012-214 , list 2 - zverejnené dňa (22. 12. 2011)

Rámcová kúpna zmluva, list 2, list 3 - zverejnené dňa (22. 12. 2012)

Kolektivna zmluva na rok 2012  príloha 1, príloha 2 - zverejnené dňa (22. 12. 2012)