Zmluvy 2014 II.

Zmluvy 2014 Excel       


 


 

Číslo zmluvy podľa centrálneho registra zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

 107 /2014   

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 62/PV/2014-15        11. 09. 2014

 108 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 63/PV/2014-15        11. 09. 2014

 109 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 64/PV/2014-15        11. 09. 2014

 110 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 65/PV/2014-15        11. 09. 2014

 111 /2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 66/PV/2014-15        11. 09. 2014

 114/2014

Darovacia zmluva        19.09.2014

 115/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 69/PV/2014-15        22. 9. 2014

 119/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č. 73/PV/2014-15        24. 9. 2014

 120/2014

Kúpna zmluva č. 17/14        24. 9. 2014

 121/2014

Kúpna zmluva č. 18/14        24. 9. 2014

 123/2014

Zmluva o zabezpečení strihania videonahrávok        29.09.2014

 124/2014

Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč.         29. 09. 2014

 125/2014

Kúpna zmluva č. 19/14         03. 10. 2014

 126/2014

Kúpna zmluva č. 20/14         03. 10. 2014

 127/2014

Kúpna zmluva č. 21/14         08. 10. 2014

 128/2014

Kúpna zmluva č. 22/14         09. 10. 2014

 129/2014

Kúpna zmluva č. 23/14         10. 10. 2014

 130/2014

Kúpna zmluva č. 24/14        21. 10. 2014

 131/2014

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP        21. 10. 2014

 132/2014

Kúpna zmluva č. 25/14         28. 10. 2014

 133/2014

Kúpna zmluva č. 26/14         29. 10. 2014

 134/2014

Kúpna zmluva č. 27/14         11. 11. 2014

 135/2014

Kúpna zmluva č. 28/14         12. 11. 2014

 136/2014

Kúpna zmluva č. 29/14         12. 11. 2014

 137/2014

Kúpna zmluva č. 30/14         13. 11. 2014

 138/2014

Kúpna zmluva č. 31/14         19. 11. 2014

 139/2014

Kúpna zmluva č. 32/14         19. 11. 2014

 140/2014

Kúpna zmluva č. 33/14         21. 11. 2014

 146/2014

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
č. 80/PV/2014-15
       24. 11. 2014

 147/2014

Darovacia zmluva          27.11.2014

 148/2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. služieb č. 13/2013          28.11.2014

 149/2014

Dodatok č. 3 k dohode č. 1/2012          09.12.2014

150/2014

Kúpna zmluva č. 35/14         11.12. 2014

151/2014

Kúpna zmluva č. 34/14         18.12. 2014

152/2014

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2014         19.12. 2014