Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Dňa 18.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Porotu tvorili: Ing. František Kajánek, PaedDr. Stanislav Špila, Mgr. Milan Polák, Jaroslav Kočíšek.

Súťaže sa zúčastnilo päť prác v štyroch súťažných odboroch:
01 – Problematika voľného času
1. Problematika voľného času
Riešiteľ: Michal Neveďal (III.B)
Konzultant: PhDr. Michaela Varmusová

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
2. Prípravok na brúsenie píl
Riešiteľ: Jakub Polák, Alexander Murčo (III.C)
Konzultanti: Bc. Marián Majchrák, Vladislav Perďoch, Bc. Matej Čierňava

13 – História, filozofia, právne vedy
3. Pásové obrnené bojové vozidlá
Riešiteľ: Martin Holka (II.A)
Konzultant: Mgr. Renáta Kolenová

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
4. Učebný panel elektro
Riešiteľ: Marek Krasula (I.F)
Konzultant: Jozef Vyšlan
5. Turistický sekáčik
Riešiteľ: Filip Brezina (III.C)
Konzultant: Mgr. Milan Pollák

Výsledky súťaže:
1. Pásové obrnené bojové vozidlá (Holka (II.A) => Mgr. Kolenová)
2. Prípravok na brúsenie píl (Polák, Murčo (III.C) => Perďoch, Bc. Čierňava, Bc. Majchrák)
3. Problematika voľného času (Neveďal (III.B) => PhDr. Varmusová)
4. Turistický sekáčik (Brezina (III.C) => Mgr. Pollák)
5. Učebný panel elektro (Krasula (I.F) => Vyšlan)

soc