Európsky dialóg s mládežou

Právom každého žiaka je vyjadriť sa k otázkam vzdelávania, zamestnanosti a príležitostí pre mládež. Európsky dialóg s mládežou je takým nástrojom na podporu aktívnej účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Mladý ľudia tak dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky a to až na európskej úrovni. Žiaci I.L a II.A sa zapojili do online dotazníka na tému:" Vytváranie príležitosti pre mládež". Veríme že aj naše názory budú podkladom pre postavenie mladých ľudí v celej EU.


Mgr. R. Kolenová

edsm