Biela pastelka 2019

bp1

BIELA PASTELKA 2019
Cieľom zbierky Biela pastelka je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska podáva týmto ľudom pomocnú ruku prostredníctvom verejnej zbierky.
20. septembra 2019 sa aj SOŠ technická zapojila do tejto zbierky. Zbierku si zobrali pod patronát žiaci Matúš Arendárik a Dominik Blažíček spolu s PhDr. M. Varmusovú. Spolužiakov informovali o tejto zbierke a za dobrovoľný príspevok im odovzdali malú bielu pastelku.
Škola dostala ďakovný list od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za pomoc pri zbierke . Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácií zbierky.


Mgr. Renáta Kolenová

bp2