Dni nezabudiek 2019

nez1

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú. Preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje zbierku na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.
Dlhodobým cieľom kampane je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, fungovanie prevádzky Linky dôvery Nezábudka, odbúranie predsudkov a diskriminácie, podpora ľudských práv. Výťažok z predaja nezábudiek využije LDZ na podporu projektov zameraných na destigmatizáciu, dištančné poradenstvo, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času klientov a preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.
Aj žiaci našej školy Tomáš Hofer (IV.A) a Dávid Stráňava (IV.A) sa 2. októbra 2019 ako dobrovoľníci zapojili do tejto celonárodnej zbierky rozdávaním modrej nezábudky v priestoroch školy a pred supermarketom Lidl.


Spoločne sme podporili toto združenie vyzbieranou sumou 163,20 EUR.


Motto tohtoročnej kampane: „Vyliečme nezáujem"

nezfoto