Imatrikulácie

Imatrikulácie na Strednej odbornej škole technickej v Čadci

 

Žiaci  III.A triedy, pod vedením tr. uč.  Ing.  Špilka Ľ.  pripravili v stredu 18. 11. 2015 nevšedné chvíle  pre žiakov prvého ročníka študijných i učebných odborov  zo SOŠ technickej Čadca.  V priestoroch školskej jedálne sa konal zápis prvákov do študentského stavu.

Miroslav Grečmal prečítal 10. pravidiel správania sa študenta strednej školy.

Po predstavení každého  prváka ich starší  spolužiaci prijali za člena cechu stredoškolákov. Tento významný deň im bude pripomínať  získaný certifikát  stredoškoláka .

Milí  prváci , prajeme Vám, aby ste príjemne strávili  študentské  roky, na ktoré budete  v dobrom spomínať.

111

 Vedenie SOŠ technickej v Čadci

Žiaci III.A triedy