Deň narcisov 2016

V piatok, 15. apríla 2016,  v priestoroch našej  školy  dobrovoľníci   z členov ŽŠR pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine. Študenti  podporili  myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine.  Dobrovoľný finančný príspevok  našich  študentov a kolegov  vo výške 345,-  eur umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.