Deň učiteľov 2016

     Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 23. marca 2016 konalo slávnostné stretnutie pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, na ktorom riaditeľ školy Ing. Fratišek Kajánek vystúpil so slávnostným prejavom zameraným na pedagogický odkaz učiteľa národov J. A. Komenského.

     Ďalšia časť sa niesla v znamení začiatku novej tradície školy, a tou bolo oceňovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Tibor Lukáč prečítal krátku charakteristiku na každého kandidáta na vyznamenanie - Pamätný list a medaila. Za úsek teoretického vyučovania boli vyznamenaní - Mgr. Emília Drastichová, Ing. Ľubomír Beleš,  za odborný výcvik - František Maslík, Anton Šutiak, za nepedagogických zamestnancov - Mgr. Mária Kordeková, Mária Stachová.

     Spestrením príjemného stretnutia bol kultúrny program, v ktorom vystúpili študenti školy s recitáciou (Kupšo Rastislav a Bazger Patrik zo IV.A), hrou na saxofón (Kohutiar Roman zo IV.B) a hudbou a spevom (Babič Michal a Bacula Patrik, IV.B a III.B).