Biela pastelka 2015

BIELA PASTELKA 2015  

111                                       

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

 

25. septembra 2015 sa naša škola  zapojila do tejto zbierky. Zbierku si zobrala pod patronát ŽŠR, žiaci Jozef Šulgan a Adrián Maják  informovali  spolužiakov o tejto zbierke. Tí ktorí prispeli si hrdo pripli spinku v tvare bielej pastelky. Škola  dostala  ďakovný list od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska . Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácií zbierky.

111