Múzeum SPP v Bratislave

e1

Dňa 18.10. 2019 sme opäť zavítali do národnej expozície múzeua SPP v Bratislave.
Žiaci I.D odbor MSI a IV. A odbor MET si užili prednášky a ukážky z plynárenského priemyslu.
V múzeu bola pre nás pripravená rodinná atmosféra a naši žiaci si vyslúžil i o rok pozvanie do národnej expozície.
Ing. Nikola Pisáriková

e2