Exkurzia Dominko s.r.o.

Dňa 18.10.2019 sa žiaci študijného odboru Mechanik-nastavovač zúčastnili exkurzie vo firme Dominko s.r.o.
Exkurzia bola obsahovo viazaná na prebrané učivo. Žiaci videli reálnu výrobu na CNC Frézovačkách a CNC Sústruhoch. Oboznámili sa s rôznymi nástrojmi, prípravkami, vyskúšali si zameriavanie nulového bodu pomocou dotykovej sondy.
Žiakov exkurzia zaujala