INFOTHERMA 2020

in1

Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov odbor inštalatér, mechanik stavebno- inštalačných zariadení . Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia Ing. František Kajánek ,Bc. Michal Učník, Bc. Jozef Kaduch, Doprava bola zabezpečená autobusom s odchodom o 07.00 hod. z autobusovej zastávky spred SOŠt Čadca a príchodom o 15.00 hod. na autobusovú zastávku pred SOŠt Čadca.

Počas prepravy a ani prehliadky veľtrhu sa nevyskytli žiadne problémy. Žiaci boli disciplinovaní, počúvali a plnili príkazy pedagogického dozoru. V objekte výstaviska si individuálne prezreli jednotlivé pavilóny.

Exkurzia splnila výchovno-vzdelávací cieľ. Žiaci aj pedagogickí zamestnanci si rozšírili vedomosti a získali prehľad o najnovších produktoch a technológiách z oblasti vykurovania,( tepelne čerpadla, solárne panely, foto – voltanika, zásobníky a podobne.. )

in2

in3