Volejbalový turnaj

volejbal

 

Dňa 25.októbra sa SOŠT Čadca zúčastnila volejbalového turnaja v Poľsku v Skočzowe.
Školu reprezentovali žiaci :
Matúš Bozo, Michal Kyzek, Marek Koričár, Stanislav Bojko ...............zo IV.A
Martin Kajánek .......................................................................................z III.F
Ľubomír Grochal .................................................................................. zo IV.B
Turnaja sa zúčastnili dve školy z Poľska, dve školy z Českej republiky a naša škola.
V silnej konkurencií skončili naši žiaci na štvrtom mieste.