Cezpoľný beh

Dňa 26. septembra 2017 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Čadci zúčastnili okresného kola v Cezpoľnom behu.
V kategórií družstiev sa umiestnili na 1. mieste, čím si zaistili postup na Krajské kolo.

Zúčastnili sa:
                      Jozef Herman
                      Pavol Baroňák
                      Dávid Halvoník